Ansök för inträde till butiken

Eftersom all form av betalning i Aromhusets butik sker mot faktura så behöver vi uppgifter från er innan ni får tillgång till butiken. Detta är nödvändigt för att obehöriga inte ska ha åtkomst.

För att lägga upp Er som kunder behöver vi:

  • E-postadress
  • Firmanamn (Organisationsnummer)
  • Ort
  • Postnummer

 

Tryck här för att registrera dig!